Az Andrássy út palotái I.

Az Erzsébet tértől az Oktogonig

Bemutató: 2017.05.21         Új sétaidőpont: 2019.06.22.

A magyar építőművészet leglátványosabb fejlődése az 1867-es osztrák-magyar kiegyezést követően vette kezdetét, s tartott egészen a századfordulóig. Építészetünk óriási lemaradását pótoltuk ezekben az évtizedekben. Ezt a sikert a dualizmus korának káprázatos gazdasági prosperitása tette lehetővé. Szinte minden magyarországi város magja ekkor nyerte el mai impozáns képét, de a legnagyobb szabású városrendezési akciókra főleg a Béccsel rivalizáló Budapesten került sor.

A magyarországi historizáló építészet egyik csúcsteljesítménye az elegáns sugárút, az Andrássy út kiépítése. Az elkészült művet kezdeményezőjéről, Andrássy Gyula miniszterelnökről nevezték el.

Sétánk az Erzsébet tér északkeleti csücskétől az Oktogonig vezet majd. (Az Andrássy út második fele egy másik túra programját fogja képezni.) Mindeközben feltárul majd a múlt, úgy ahogy azt korábban nem ismertük, megismerkedve a pompás palotabérházak és középületek építtetőivel és lakóival, akik a születési- és pénzarisztokrácia köreiből kerültek ki (utóbbiak között a felülreprezentált vagyonos zsidóságról is szót ejtünk majd).

Kerüljünk bensőséges viszonyba az ismertebb (Ybl Miklós, Lechner Ödön) és a mára már kissé elfeledett nevű zseniális építészekkel is (Feszty Adolf, Freund Vilmos, Petschacher Gusztáv), akik ezt a nemzetközi rangú csodát megvalósították - ne feledjük, az útvonal az UNESCO Világörökség része! Gyönyörködjünk értő szemmel a sugárút és közvetlen környékének homlokzataiban és enteriőrjeiben, és hallgassuk a korabeli bulvár meghökkentő történeteit.

A séta vezetője: Jeney András

A sétáról pontos információt (idő- és találkozási pont, ár) a Sétanaptárban kaphatsz.
A regisztrációval nem rendelkezők számára sajnos nem tudjuk garantálni a sétán való részvételt.